INTERSEKTIONAALINEN KUUTUTKIMUS

On järkyttävää havaita, miten vaikeaa on elää vanhentuneen omantunnon kanssa. Kauhulla odotan hetkeä, jona kansalaisen järki todetaan vanhentuneeksi. Voi tosin olla, että näin on jo käynyt, mutta vanhentunut järkeni ei sitä vain tajua.

Kaikki näyttää muuttuneen. Syntiä ei enää ole, kuten ei sukupuoltakaan. Aistien todistukseen ei voi luottaa. Mieheltä näyttävä ei välttämättä ole mies, vaikka parta kasvaakin, eikä naiselta näyttävä ole nainen, vaikka pinnanmuodostus sitä edellyttäisi.

Olen ollut kauan poissa tutkimuksen parista, joten en osaa sanoa, vieläkö tieteessä tehdään kokeellista tutkimusta, vai onko sekin jo väistynyt uuden tieltä. 

Luultavasti kuu on tänä päivänä juustoa ja puhe kuukivistä on rangaistavaa disinformaatiota, jos nyt kuussa on kukaan käynytkään kiviä hakemassa.

Ajan henki on hermeneuttinen. Ilmeisesti nykytutkimuksessa pyritään tutkimuskohteen syvälliseen inhimilliseen ymmärtämiseen. Jos siis kuu kokee olevansa juusto, niin eihän kenelläkään ole oikeutta muuta sanoa. Ei etenkään, jos muun sanominen kielletään lailla.

Jos kuu haluaa irti perinteisistä kuukäsityksistä, niin kyllä hallitusohjelmaan pitää ottaa intersektionaalinen kuututkimuskin. Kyllä ottamiselle varmasti löytyy perustelu viimeistään kansainvälisistä sopimuksista, jotka Suomi tyypilliseen tapaansa allekirjoittaa sopimusta lukematta kunhan vaikutelma on positiivinen ja se edistää kansallista turvallisuutta, mitä sillä sitten tarkoitetaankin.

Kategoria(t): Ei kategoriaa | Kommentoi

KANSANTALOUDELLISEN TUHON SIEMENET

Kansallinen talousoppi kauhistelee jälleen. Itse asiassa iltapäivälehdistön talousgurut, jotka väittävät kunta-alan palkkasovun johtavan mielettömään kansantaloutta koettelevaan palkankorotuskierteeseen. Kauhistelua säestävät porvarillisten etujärjestöjen edustajat, kuten odottaa sopiikin. Sari Sairaanhoitaja -kortti heiluu villisti.

Tämä on sikäli kummallista, että pitäisi porvarinkin ymmärtää, että ilman palkkojen korotusta talous ei kasva. Köyhän ja työläisen riistäminen suurten voittojen kiilto molemmissa näköelimissä ei osoita loistavaa tulevaisuutta, vaan jatkuvasti taantuvaa taloutta. Ei ihme, että keskuspankki on joutunut suorastaan lapioimaan rahaa talouteen pitääkseen porvarit niin sanotusti leivässä. Vitsi.

Jos julkinen sektori saa enemmän palkkaa kuin yksityinen, se merkitsee sitä, että talous katsoo julkisen sektorin työn yksityistä tärkeämmäksi. Eikö porvarillinenkin viisaus näin opeta? Sari Sairaanhoitajaa tarvitaan ehkä siksi, että porvari saadaan pysymään työkykyisenä. Sillä oletuksella tietenkin, että porvari tekee työtä eikä makoile rahakasan päällä reidaamassa.

Tässä kohtaa voi jo kuulla porvarillisen parkaisun julkisesta velasta. Porvari nimittäin uskoo, että julkinen työ rahoitetaan porvarin rahalla, jolloin porvari köyhtyy, jos julkisen alan työntekijälle maksetaan palkka. Hyvä niin sikäli mikäli tuloerot samalla tasoittuvat. Toisaalta näin ei välttämättä tapahdu, koska palkan lisäys aiheuttaa verotulojen kasvun. 

Selluporvari vuorostaan parahtaa tähän, että vienti tyrehtyy, kun palkkakustannukset nousevat. Miksi? Ei yksityisellä puolella ole pakko nostaa palkkoja vain siksi, että näin tehdään julkisella puolella. Sellua voi hyvin valmistaa nykyiselläkin voittotasolla.

Eikö ihannetila ole se, että kaikilla on sama palkka? Näin ei synny eriarvoisuutta, vaan sopu ja tyytyväisyys valtaavat maan ja porvarilliset edunvalvontaorganisaatiot voidaan lakkauttaa tarpeettomina ja vasemmisto voi ryhtyä miettimään syvällisemmin kehorauhaa ja naissukupuolen vähättelyä ja muuta maailmanhistoriallisesti tärkeää, kuten vihapuhetta, yleistä ärinää ja poliitikkoihin kohdistuvaa arvostelua.

Luultavasti kuitenkin tasa-arvon koitettua voimme lopettaa koko politikoinnin. Semminkin, kun olemme kohta Naton jäsen ja ydinpelotteen suojassa. Oletusarvohan on, että ainakin entiset kommunistit pelkäävät ydinasetta sen verran, että lakkaavat räyhäämästä. Porvareiden ainoa pelko näyttää olevan ilmansuunta: itä.

Kategoria(t): Ei kategoriaa | Kommentoi

HUUHAA -POLITIIKKAA

Ensi kaudella luonnonsuojelun rahoitus vähintään tuplataan kerrotaan vihreiden uhoavan (IS). Luulisi, että rahaa tarvittaisiin tarpeellisempaankin.  Sitä paitsi, mistä raha otetaan, kun hinnatkin koko ajan nousevat?

Miksi ylipäätään luontoa pitää suojella?  Eikö ihminen ole ensisijainen suojelun kohde? Ennen puhuttiin taistelusta luontoa vastaan, luontoa, jossa vain vahvimmat selvisivät. Nyt sitten tätä luontoa suorastaan palvotaan.

Mikä järki piilee eläinkunnan avustamisessa? Miksi eläimille pitää tehdä valmiit asunnot, miksi niitä pitää ruokkia ja kustantaa jopa virikkeellinen elämä? Vihreillä näyttää sosiaaliturvan kohde omalaatuiselta.

Vihreät puhuvat mielellään luontokadosta. Käsitykseni mukaan luonto on vakio siinä missä moni muukin asia. Luonnossa tapahtuu tietenkin muutoksia, mutta muutos ei ole sama asia kuin kato.

Mielestäni esimerkiksi ötökän tarpeellisuus pitäisi miettiä uudestaan. Eiväthän nykyiset ötökätkään ole samoja kuin hamassa menneisyydessä ihmisistä puhumattakaan.

Työllisyysasteesta puolue näkyy jauhavan myös. Turhaan. Jos työtä ei ole, aste ei nouse ja jos työtä on, aste nousee. Nykyisellä työllisyyspolitiikalla ei kuitenkaan lisätä työtilaisuuksia, vaan pakotetaan ihmisiä lähinnä orjuutta muistuttavaan tilaan. 

Kategoria(t): Ei kategoriaa | Kommentoi

KRIISIN WOKE -RATKAISU

Median mukaan itäiselle naapuruudelle ei ole enää edellytyksiä. Julkilausuma muistuttaa pitkälti nykylainsäädännön mukaista ajattelua, jonka mukaan moraali ohittaa aina tosiasian. Toki moraaleja on useita eri lajeja päinvastoin kuin tosiasioita, joita ei pitäisi tieteellisen tietämyksen mukaan olla enempää kuin yksi.

Nyt pitäisi ilmeisesti sorvata laki, jonka mukaan itäistä naapuria ei enää ole. Se edellyttää historian kirjoittamista uudelleen ja itäisen naapurimme nimen mainitsemisen sanktioimista mahdollisimman ankarasti. Näin kun kieliavaruus saadaan läntisen demokratian ihanteiden mukaiseksi, niin pahuus katoaa maailmasta. Ja mikä parasta, saadaan totuus voittamaan.

Ongelmaksi muodostuu jälleen kerran geografia, jota myös maantieteeksi kutsutaan. Yksi keino olisi tietysti poistaa maantiede tieteiden joukosta ja kriminalisoida maantiede puoskarointina. Onhan jo pitempään tiedetty, että ainoa oikea tiede on matematiikka. Siis se, että yksi ynnä yksi on kaksi, ellei toisin sovita. 

Tieteeseen kuuluu myös kokeellinen menetelmä, jonka perusteella voisimme selvittää, onko itänaapuri todella olemassa. Jos ei, niin eihän edellytyksiä naapuruudelle tosiaankaan ole.  Voisimme mennä itärajan taakse lapion kanssa ja kokeilla, onko siellä maaperää vai pelkkää tyhjyyttä. 

Jos lapio osuu kiinteään aineeseen, niin ilmeisesti itärajan takana on jotakin. Mutta ei hätää, voimme nimetä löydöksen nykykäytännön mukaan termillä, joka on eettisesti kestävä ja moraalinen ja joka ei herätä vastakkainasettelua.

Jos taas ajatellaan, että itärajan takana on hurjistunut eläin, suorastaan peto, joka on vihainen, niin ilmeistä on, ettei kukaan sellaista naapuria halua, mutta jos se eläin siellä joka tapauksessa on, eikä sitä sieltä pois saada, niin onko silloin mentävä kiven taakse piiloon, käytävä pedon kimppuun vain pitäisikö saada peto rauhoittumaan tarjoamalla sille vaikka ruokaa?

Historiassa on ainakin yksi esimerkki ihmisen ja pedon naapuruudesta. Ymmärtääkseni susi on ilmeinen peto, mutta ihminen on osannut muodostaa petoon sellaisen naapuruussuhteen, että meillä on tänä päivänä koiraksi kutsuttu kotieläin, jota kutsutaan jopa ihmisen parhaaksi ystäväksi. 

Kategoria(t): Ei kategoriaa | Kommentoi

JODITABLETTI -TEORIA

Historian tulkinnasta näyttää tulleen elämää suurempi kysymys. Kirjaimellisesti. Länsi pitää itäistä tulkintaa keksittynä, vaikka perustelee itse sattuneita tapahtumia juuri historialla.

Ja ainakin päällisin puolin moni asia viittaa vanhan toistumiseen. On itäinen nöyryytetyksi itsensä kokeva valtio, joka haluaa kostaa kokemansa vääryyden, ja länsi, joka yrittää estää kostotoimenpiteet.

Sitten on Suomi, joka hädän hetkellä turvaa aina tahoon, jonka arvelee voittavan. Nyt viimeksi Natoon ja yhtenäiseltä vaikuttavaan läntiseen mielipiteeseen. Jos tilanne taas muuttuu, niin Suomi kääntää oletettavasti kelkkansa suunnan. Jälleen.

Nyt moni uskoo, että kun liitymme Natoon, niin emme joudu sotaan. Yleinen uskomus luulee, ettei kukaan ole kuunaan hyökännyt Nato -maahan. Usko, joka ei tosin pidä paikkaansa. Muistaakseni Nato -maata vastaan hyökättiin 11.9.2001.

Nato -jäsenyys ei myöskään estä sotaan joutumista. Jos jotakin Natoon kuuluvaa maata vastaan hyökätään, niin silloin niidenkin valtioiden kuuluu lähteä sotimaan, joihin hyökkäys ei suoraan kohdistukaan.

Usko siihen, ettemme joutuisi käymään sotaa yksin, ei välttämättä sekään ole ehdottoman varma totuus. Paljon on kiinni siitä, miten pitkälle mahdollinen hyökkääjä on valmis menemään.

Kun asetelma on se, että pienten maiden puolustus on lähinnä suurvaltojen vastuulla, niin asetelmassa pienvaltioiden kohtalo määräyty sen mukaan, mitä suojeleva suurvalta päättää.

Nyt jos toinen suurvalta uhkaa toista maailmanlopulla, niin saattaa olla mahdollista, että sivistysvaltio taipuu humanitäärisistä syistä rauhaan ehdoilla, jotka hyökkääjä sanelee.

Näin olisimme jälleen tilanteessa, joka meillä oli toisen maailmansodan jälkeen. Ainakin periaatteessa. Maailma olisi kahtia jakautunut niin kutsutun kylmän sodan tapaan..

Toinen vaihtoehto olisi se, että suurvallat tuhoaisivat toinen toisensa, jolloin suuri osa pikkuvaltioista häipyisi savuna ilmaan niin ikään.

Tämän jälkeen evoluutio voisi taas aloittaa toimintansa puhtaalta pöydältä. Tosin ehkä sen jälkeen kun olisi ottanut joditabletin. 

Historia on osoittanut myöskin sen, että pakotteet ovat rasittaneet yleensä enemmän asettajia kuin sitä, jolle ne on asetettu. Näin mainitaan ainakin niin kutsutun Mannermaasulkemuksen osalta.

Sopii tietysti toivoa, että evoluutio on tällä kertaa tullut toisiin ajatuksiin, eikä historia enää toista edes itseään.

Kategoria(t): Ei kategoriaa | Kommentoi

LÖYTÖRETKIEN AIKA TAAS

Olipa kerran porvarillinen työmies ja aika, jolloin vastakkainasettelujen aika oli ohi. Mutta ne olivat aikoja ne. Nyt puhaltavat uudet tuulet.

Tänään ihminen joutuu tuomiolle, jos hän siteeraa Raamattua ja hänet erotetaan tehtävästään, jos hän esittää vääriä mielipiteitä.

Suomi ei ole enää idän ja lännen välissä, vaan lännessä, sanokoon geografia mitä tahansa, kuten sanookin.

Vallassa ovat oikeamieliset. He, jotka ovat aina oikeassa. Etupäässä kuitenkin läntinen yksityisomisteinen media, joka puolustaa ihmisoikeuksia ja erityisesti läntisiä arvoja, mitä ne sitten ovatkin.

Oikeamielinen totuus löytyy mediasta, joka tosin on valtiovallan erityisessä suojeluksessa. Syystäkin. Sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto.

Kybervaikuttaminen, huuhaa ja disinformaatio tulee läntisen käsityksen mukaan idästä, koska länsi tietää aina kaiken. Läntisen käsityksen mukaan totuus on keksitty nimenomaan lännessä. Näin siksi, ettei totuutta voi keksi vanhentuneilla laitteilla. Totuus löytyy vain uudella, kiiltävällä koneella.

Ajan henki on panna väärämieliset ruotuun jotta maailmasta saadaan parempi paikka. Sitä ei tosin kerrota kenelle. Luultavasti länsimaille, joilla on ollut ikiaikainen pyrkimys elintilan ja luonnonrikkauksien löytämiseen itäisiltä mailta. Marsiin on pitkä matka, joten on halvempaa kohdistaa löytöretket itään.

Löytöretkeily onkin läntisen ihmisen suosituimpia harrastuksia. Löytöretkeilijän tueksi on kehitetty esimerkiksi Nato, joka tukee vapaata löytöretkeilyä sitä uhkaavilta suurilta vaaroilta.

Vapaan ihmisen suurin huolenaihe on lännettyminen. No, tähän huikkaa jopa suomenruotsalainen, että mikään ei estä sinua häipymästä ihan sinne, mihin mieli tekee. Vaikka Venäjälle, tai peräti Kiinaan.

Totta suomenruotsalainen puhuu, mutta täyden kunnioituksen ansaitakseen vapaan ihmisen pitäisi kuulua juuri länteen. Pitäisi mustamaalata kaikkea idästä tulevaa ja pitäisi varoa sanojaan ja käsityksiään idästä ettei joutuisi leimatuksi idän desantiksi, vakoojaksi tai luopioksi yms.

Vapaan kansalaisen pitäisi kannattaa Nato -jäsenyyttä, koska bensiinin heittämisen liekkeihin katsotaan olevan paras turvallisuuden tae. Samoin kuin mahdollisimman suuri määrä aseita ja ammottava valtion velka.

Woken tulo ulkopolitiikkaankin ahdistaa vapaata, omilla aivoillaan ajattelevaa ihmistä erityisesti. Toki woke -kulttuuri ei ole ainoa uhka, vaan myös aito totalitarismi, joka sentään on kelvannut meillekin idän tuomisina.

Kategoria(t): Ei kategoriaa | Kommentoi

SOKEAN HEVOSEN TALOUSPOLITIIKKA

Jo vuosikymmeniä on leikattu, säästetty, pystytetty kehyksiä ja julistettu tarkan markan politiikan autuutta. Siitäkin huolimatta uusia rahanreikiä pitää keksiä koko eduskunnan ja hallituksen voimin. Uusien lakien ja niiden aiheuttamien menojen määrä kasvaa järkyttävästi ja rahoitus pitää tälle kaikelle kaivaa tulonsiirroista.

Kaikkein käsittämättömintä puhetta, horinaa, on nyt puhe budjettikehyksiin siirtymisestä ja leikkausten tarpeellisuudesta. Erityisesti Keskusta on yrittänyt kiillottaa imagoaan messuamalla asiasta. 

Niin kutsuttuun vastuullisuuteen kuuluu nykyaikana se, että köyhältä viedään ja pulinat pois. Pulina on nimittäin vihapuhetta. Vastuullisuus taas sitä, että köyhän pitää olla määritelmän mukaan köyhä. Köyhyys tarkoittaa rahattomuutta. Erityisesti porvarit Keskusta mukaan lukien ovat pyrkineet  luomaan itsestään mielikuvaa vastuunkantajana. Se on tarkoittanut rahan siirtämistä tulonsiirroista  itselle tärkeisiin kohteisiin.

Järkytttävintä tässä on se, että maailman pelastamiseksi tehty vihreä siirtymä alkaa näyttää katastrofilta perinteisen talouden näkökulmasta. Tämän päälle kun lisätään koronan aiheuttamat talouden häiriöt, niin voi vain kuvitella, mitä siitä seuraa, jos tarkoitus on ryhtyä leikkauksiin jonkin kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Vajeen, joka on pikemminkin epämääräinen kauhukuva kuin mitattavissa oleva tosiasia. Monetaarisen ratkaisun sijasta kannattaisi tässäkin pohtia rakenteellisia uudistuksia, tai paremminkin innovaatioita.

Vihreän siirtymän ongelma on talouskasvun hiipuminen. Sen torjumiseksi keskuspankit ovat joutuneet rahoittamaan taloutta ennen näkemättömällä tavalla. Seurauksena alkaa olla massiivinen inflaatio ja samaan aikaan tapahtuva talouden edelleen taantuminen. Uusiutuvaa energiaa ei saada talouteen samaa vauhtia kuin vanhaa tuotantotapaa puretaan. Tämä on vahvin moottori yhä kasvavalle inflaatiolle. Koronan aiheuttamat tuotantoketjujen häiriöt niin ikään ovat lisänneet inflaation kiihtymistä.

Nyt jos käynnistetään mehevät säästötoimenpiteet, niin järjettömyys nousee potensseihin. Vain täysin kellarissa elävä unohtaa ympäröivän todellisuuden. Kellari tarkoittaa tässä lähinnä hallitusohjelmaa, johon on kuuleman mukaan kirjoitettu maailman pelastamisohjelma a:sta ö:hön aina etukenoa myöten.

Kategoria(t): Ei kategoriaa | Kommentoi

TÄYTTYMYKSEN LYKKÄÄNTYMISESTÄ

Presidentillä lienee tukalat oltavat. Mediatietojen mukaan presidentin varpaille on astuttu ja matto on vedetty hänen jalkojensa alta. Mahtaa kirpaista. Syypääksi on löydetty pääministerin haastattelu, jonka mukaan Natoon liittyminen näyttää pääministerin hallituskaudella epätodennäköiseltä.

Kiiluvasilmäiset natokuovit ovat näkevinään, että pääministeri vesitti kuuluisan Nato -option, astui presidentin varpaille ja nykäisi kaiken kukkuraksi maton valtion päämiehen jalkojen alta. 

Natokuovi on termi, joka havainnollistaa tyypillisen Natoon tahtojan käyttäytymistä: pitkää omalaatuista huutoa, joka sitten kriisitilanteessa äityy kiihtyneeksi pulputukseksi ja ympäriinsä säntäilyksi. Natokuovi on havainnollisempi ilmaus kuin natohaukka, joka on aivan liian juhlallinen ilmaus ja on ilmiselvä loukkaus jaloa lintua kohtaan.

Perustuslain mukaan ulkopolitiikka kuuluu presidentille. Nyt jotkut kirjanoppineet ovat näkevinään, että presidentin varpaat ovat vaarantuneet, tai saaneet peräti osuman. Paikoitellen huuto on valtava. Netissä moni on laskenut suoraan tuulettimeen.

Mitään järkevää syytä suureen parkaisuun ei ole pahaa mieltä lukuun ottamatta. Tokihan se kirpaisee, jos ihminen luulee saavuttavansa täyttymyksen ja sitten joku kehtaa epäillä, ettei mitään täyttymystä kenties tulekaan.

Onkin merkillistä, miksi Nato on yhä olemassa, vaikka Neuvostoliittoa ei ole ollut enää vuosikymmeniin. Olisiko syynä päätöksentekijöiden korkea ikä? Luutuminen. Muutoksen saaminen aineeseen on sitä vaikeampaa mitä kovemmasta aineesta on kysymys. Näyttää siltä, ettei maailma kertakaikkiaan tule toimeen ilman vastakkainasettelua. 

Kategoria(t): Ei kategoriaa | Kommentoi

TERVON TOTUUS

Jari Tervo näyttää löytäneen totuuden. Näin päättelen hänen toimittamastaan Kylmän sodan Suomi -sarjastaan. Tai itse asiassa totuus on liian juhlallinen sana porvarilliselle ideologialle. Paitsi siinä tapauksessa, että porvarillinen ideologia on sama asia kuin totuus. Sarja jaksaa jokaisessa osassaan muistuttaa siitä, miten häpeällistä aikaa olemme eläneet, kun olemme olleet suomettuneita.

Mitään uuttahan sarjaan ei sinänsä sisälly. Jo ammoin, kun luin esimerkiksi Tuure Junnilan tekstejä, tai kuuntelin, niin sama kitkerä ödööri leijaili atmosfääriin. Tai luen Jukka Tarkkaa tänä päivänä. Muista vanhan koulukunnan porvareista puhumattakaan. Nykyporvarien Ben mukaan lukien. Muiden muassa.

Sen sijaan, että ryhtyisimme inhoamaan suomettumisen aikaa, voisimme olla ylpeitä siitä, että meillä vielä silloin oli Suomi hallinnassamme. Se, että itsenäisyytemme liitttyi kiinteästi Neuvostoliittoon, oli historian kulun sanelema ilmiö. Suomettuminen on nähtävä mielestäni itsenäistymisprosessina, joka sitten katkesi niin ikään historiallisen prosessin, lännettymisprosessin,  seurauksena. 

Yhtä lailla voisimme meuhkata suomettumisilmiöstä tänä päivänä suhteessamme Euroopan unioniin. Sillä erotuksella tosin, että emme ole enää suvereeni Suomi, vaan osa läntistä valtioliittoa, joka ennen pitkää mulkkautunee liittovaltioksi. Suvereniteetilla tarkoitan valtiota, jolla on itsenäinen valta päättää alueensa laista ja hallinnosta.

Se, että käsite suomettuminen on porvarillinen käsite, käy selväksi siitäkin, että nyt kun Neuvostoliittoa ei enää ole, niin porvari näkee yhä suomettumista. Ei tietenkään Euroopan unionia, vaan nyt jo Kiinaakin kohtaan. Näyttää siltä, ettei totuus ole vielä täydellinen, vaan siinä on Venäjän ja Kiinan kokoinen aukko. Sosialismin kokoinen reikä.

Ymmärrän hyvin, että porvari on tuntenut ahdistusta Suomen itsenäisyyden aikana, koska Suomi identifioitui köyhään Neuvostoliittoon eikä mahtavaan ja rikkaaseen Amerikkaan. Porvari on aina valinnut ystävikseen itseään varakkaampaa väkeä, jos se vain suinkin on ollut mahdollista. Tämä aika lieneekin porvarille täyttymyksen aikaa. Eritotenkin jos rikkaalla ystävällä on muskeleita sen verran, että pystyy laittamaan köyhät kyykkyyn ja pulinan pussiin.

Kategoria(t): Ei kategoriaa | Kommentoi

UNIONIKOMMUNISMI ETENEE

Taksonomia eli Euroopan unionin kestävän rahoituksen asetus määrittää kestäviksi katsottavat rahoitus- ja investointikohteet. Mitä kestävämpi ympäristöllisesti tietty hanke on, sitä halvemmin ja helpommin siihen saa rahoitusta.

Metsät eivät varsinaisesti kuulu EU:n toimialaan, mutta ilmasto- ja ympäristöpolitiikan kautta nämä kysymykset ovat mukana EU:n päätöksenteossa.

Metsänomistajan kannalta yhä tiukkenevat ilmastokriteerit ovat tuomassa runsaasti yksityiskohtaista säätelyä muiden muassa metsäsuunnitelmapakon muodossa. Vaikka kestävä rahoitus on tarkoitettu finanssisektorille ja suuryrityksille, on metsänomistajille valmisteilla mittava määrä uusia velvoitteita.

Luonnosten mukaan metsänomistajien pitäisi jättää 20 prosenttia metsistään talouskäytön ulkopuolelle. Tämän omaisuuden arvoksi mainitaan 12 miljardia euroa, joka summa olisi siis tavallaan unionisoitu.

Sen lisäksi vesistöjen varsille pitäisi jättää 30 – 60 metriä rajakaistaa. Hakkuissa tulisi jättää säästöpuuta kymmenen prosenttia. Tämän lisäksi esitykset sisältävät vaatimuksia puulajisuhteista.

Ongelmana ovat niin ikään metsien käsittelyä koskevien kriteerien epämääräisyys, vaikeaselkoisuus ja tulkinnanvaraisuus. Kriteerien täyttymisen todentaminen olisi jo tästäkin syystä vaikeaa. 

Jos taas metsätalous jäisi taksonomian ulkopuolelle, mahdollisuudet saada edullista rahoitusta metsätalousinvestoinneille voisivat heiketä. Heikentyminen todennäköisesti on sitä suurempaa, mitä pidemmälle ilmastohysteria etenee ja vaikuttaa rahoittajien päätöksiin. Unionikommunismille sen sijaan ei näy loppua.

Kategoria(t): Ei kategoriaa | Kommentoi